Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji 18.09.2015

 

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!

Art. 207 Kodeksu Karnego

§  1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
§  1a.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
§  2.  Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 
§  3.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

 

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PAMIĘTAJ!

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

FIZYCZNA - przejawia się użyciem siły, tj. bicie, kopanie, popychanie, duszenie, przypalanie, policzkowanie itp.

PSYCHICZNA - charakteryzuje się wyśmiewaniem, poniżaniem, szydzeniem, krytykowaniem, upokarzaniem, narzucaniem własnych poglądów, okazywanie brak szacunku, itp.

SEKSUALNA -   prowadzi do wymuszania pożycia seksualnego, różnego rodzaju niechcianych zachowań, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości, sadystycznych form współżycia itp.,

EKONOMICZNA - uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb  materialnych, zmuszenie do oddawania zarobionych pieniędzy, itp.,

ZANIEDBANIE -  zaniechanie, niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

JEŻLELI JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY POWIEDZ STOP!

Zgłoś się do ludzi, instytucji zobowiązanych do udzielenia Ci pomocy. W Gminie Tuchola są to:

  •      Komenda Powiatowa Policji w Tucholi, ul. Dworcowa 17A, Tuchola,
  •      Prokuratura Rejonowa w Tucholi, ul. Świecka 23, Tuchola,
  •      Sąd Rejonowy w Tucholi, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Świecka 28
  •     Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, Tuchola,
  •      Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świecka 45, Tuchola,
  •      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 30, Tuchola,
  •      Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, ul. Pocztowa 7 , Tuchola,
  •      Gminny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin, pl. Zamkowy 1, Tuchola.
  •      Służba zdrowia

 

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY – ZAREAGUJ!

TO PRAWNY I MORALNY OBOWIĄZEK OBYWATELA.

 


 

Tekst: Oficer Prasowy KPP w Tucholi
        
Powrót na górę strony