Wiadomości

Obchody Święta Policji w Tucholi

Data publikacji 26.07.2023

Wczoraj (25.07.2023r.) tucholscy policjanci obchodzili swoje Święto. W Tucholskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczane były awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystościach udział wzięła kadra kierownicza Policji, przedstawiciele lokalnych władz, zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku inspektorowi Marcinowi Woźniakowi Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, zaproszonych gości powitał nadkom. Marcin Szulczyk Komendant Powiatowy Policji w Tucholi.

Zwracając się do policjantek i policjantów nadkom. Marcin Szulczyk podkreślił, jak trudna i wymagająca jest ich codzienna służba, którą często pełnią z narażeniem życia. Komendant podziękował też funkcjonariuszom oraz ich rodzinom, podkreślając, jak ważną rolę pełni dla policjantów wsparcie ich bliskich.

Ważnym punktem wczorajszych obchodów było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak oraz Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Marcin Szulczyk wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku mianowanie na wyższy stopień służbowy otrzymało 22 policjantów.

Po wręczeniu aktów mianowania przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, w których z okazji Święta Policji mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań za dotychczasową służbę.

W swoim wystąpieniu insp. Marcin Wożniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym tucholskiej komendy za codzienną służbę i pracę, za poświęcenie i zaangażowanie oraz gratulował awansów. Życzył satysfakcji z dalszej pracy zawodowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Do życzeń dołączyli zaproszeni goście, którzy na ręce Komendanta tucholskich funkcjonariuszy przekazali gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników, za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom powiatu tucholskiego.

Wzruszającym momentem było przemówienie Kapelana tucholskiej Policji ks. Grzegorza Kielasa. Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Marcin Szulczyk wraz ze swoim Zastępcą podinsp. Klaudią Ryczek złożyli na jego ręce list z podziękowaniami. Komendanci wyrazili wdzięczność za serce, dobre słowo i wsparcie, którego doświadczali tucholscy funkcjonariusze przez te wszystkie lata posługi jako Kapelana tucholskiej Policji.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi
 • wprowadzany jest sztandar
 • sztandar stoi na scenie
 • przemawia Komendant Policji
 • przemawia Komendant Policji
 • goście uczestniczą w uroczystości
 • policjanci otrzymują akty mianowania
 • policjanci otrzymują akty mianowania
 • policjanci otrzymują akty mianowania
 • policjanci otrzymują akty mianowania
 • przemawia Komendant Wojewódzki Policji
 • Przemawia Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego
 • mężczyzna przemawia
 • mężczyzna przemawia
 • mężczyzna przemawia
 • Komendanci składają podziękowania księdzu
 • goście składają gratulacje
 • goście składają gratulacje
 • goście składają gratulacje
 • goście składają gratulacje
 • goście składają gratulacje
 • goście składają gratulacje
 • osoby pozują do pamiątkowego zdjęcia
 • policjanci pozują do pamiątkowego zdjęcia
Powrót na górę strony