Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Śliwicach (gm. Śliwice)

Kierownik Posterunku:

asp. szt. Adam Synakiewicz

tel. służbowy 47 75 23 812

e-mail: adam.synakiewicz@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Śliwice, Śłiwice - Wybudowanie, Łącki Piec, Laski, Zazdrość, Śliwiczki, Jabłonka, Kamionka, Lisiny.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie odnotowanych zgłoszeń, ujawnianych wykroczeń, oczekiwań społecznych przekazanych dzielnicowemu oraz informacji uzyskanych od mieszkańców zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie dzielnicy nr I. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr I we wskazanym okresie będą prowadzone w kierunku ujawniania wałęsających się psów w rejonie sołectwa Łąski Piec. Zjawisko to najczęściej występuje w godzinach rannych i popołudniowych. Informacje o zagrożeniu zostały przekazane podczas zebrania wiejskiego, rozmów posesyjnych z mieszkańcami sołectwa Łąski Piec oraz za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zagrożenie z dnia 20.06.2023 roku nr 274/2023 .
Czas realizacji: do 31.12.2023r.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Śliwicach, Sołtys sołectwa Łąski Piec

Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia bądź całkowite jego wyeliminowanie we wskazanym rejonie. Ocena realizacji palu działania priorytetowego zostanie oparta  na podstawie przeprowadzonej  analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz na podstawie analizy zgłoszeń do KMZB

 

st. sierż. Michał Lenartowicz

tel. służbowy: 47 75 23 810

tel. kom. 786 859 110

e-mail: dzielnicowy.sliwice1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Lipowa, Krąg, Zwierzyniec, Lubocień, Rosochatka, Łoboda, Linówek, Brzeźno, Byłyczek, Główka, Lińsk, Brzozowe Błota, Zarośle, Okoniny Nadjeziorne, Okoniny, Wilcze doły, Wypalanki.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie odnotowanych zgłoszeń, ujawnianych wykroczeń, oczekiwań społecznych przekazanych dzielnicowemu oraz informacji uzyskanych od mieszkańców zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie dzielnicy nr II. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr. II  we wskazanym okresie będą realizowane w kierunku zwalczania nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Rosochatka w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Informacja o występującym zagrożeniu została przekazana przez mieszkańców wsi, podczas zebrania wiejskiego oraz  mieszkańców zamieszkujących w rejonie sklepu spożywczego.  
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Rosoachtka, Urząd Gminy Śliwice.
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia bądź całkowite jego wyeliminowanie we wskazanym rejonie. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta  na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz na podstawie analizy zgłoszeń do KMZB

 

 
asp. Marcin Gornowicz
 
tel. służbowy: 47 75 23 810
 
tel. kom.786 859 111

e-mail: dzielnicowy.sliwice2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


 

 

 

Powrót na górę strony