Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Śliwicach (gm. Śliwice)

Kierownik Posterunku:

asp. szt. Adam Synakiewicz

tel. służbowy 47 75 23 812

e-mail: adam.synakiewicz@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Śliwice, Śłiwice - Wybudowanie, Łącki Piec, Laski, Zazdrość, Śliwiczki, Jabłonka, Kamionka, Lisiny.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Grupowanie się młodziezy i wybryki chuligańskie na parkingu z zegarem słonecznym w Śliwicach na ul. Kościelnej oraz placyu zabaw "Nivea".

Czas realizacji: do 31.12.2022r.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Śliwicach, Sołtys Śliwic
Zakładany cel: Zminimalizowanie ilości wykroczeń w wymienionych rejonach, zapobieganie czynom karalnym, demoralizacji wśród młodzieży.

 

 

asp. szt. Tomasz Kołodziejski

tel. służbowy: 47 75 23 810

tel. kom. 786 859 110

e-mail: dzielnicowy.sliwice1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Lipowa, Krąg, Zwierzyniec, Lubocień, Rosochatka, Łoboda, Linówek, Brzeźno, Byłyczek, Główka, Lińsk, Brzozowe Błota, Zarośle, Okoniny Nadjeziorne, Okoniny, Wilcze doły, Wypalanki.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Parkowanie pojazdów na terenie kompleksów leśnych poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz naruszenie zakazu wjazdu do lasu w rejonie Jeziora Okoniny. Zagrożenie to występuje najczęsciej w okresie letnio - jesiennym.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Okoniny Nadjeziorne, Straż Leśna, Lęsniczy leśnictwa Wypalanki
Zakładany cel: Zakładanym celem jest znaczące zmmniejszenie zagrożeń, bądź całkowite wyeliminowanie wykroczeń we wskazanym rejonie.

 

 
mł. asp. Marcin Gornowicz
 
tel. służbowy: 47 75 23 810
 
tel. kom.786 859 111

e-mail: dzielnicowy.sliwice2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


 

 

 

Powrót na górę strony