Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Gostycynie (gm. Gostycyn)

Kierownik Posterunku:

asp. szt. Jarosław Podgórski

tel. służbowy 47 75 23 611

e-mail: jaroslaw.podgorski@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Gostycyn, Kamienica, Leś. Leontynowo, Leś. Pieńkowo, Pruszcz, Motyl, Bagienica, Wapiennik.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego PP Gostycyn nr I na okres od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. ", dzielnicowy rejonu nr I jako priorytet realizuje w miejscowości Pruszcz. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla I rejonu służbowego PP Gostycyn i zgłoszeń oraz uzyskanych informacji od lokalnej społeczności, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe będą ukierunkowane na problem biegających po ulicach psów bez opdowiedniego nadzoru właścicieli. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrożenia w okresie ostatnich dwóch miesięcy, podczas spotkań ze społeczeństwem w gminie Gostycyn, mieszkancy zwracali uwagę na popełnianie wykroczeń polegających na niezachowaniu wymaganych sródków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Gostycyn,
Zakładany cel:
Po zrealizowaniu planu priorytetowego odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczących niezachowania wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów. Zakłada się również, ze nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa w stosunku do wcześniej uzyskanych informacji podczas spotkań ze społeczeństwem. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu spotkań ze społeczeństwem w gminie Gostycyn. 

 

st. asp. Sławomir Szaraficki

tel. służbowy 47 75 23 610

tel. kom. 786 859 108

e-mail: dzielnicowy.gostycyn1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Mała Klonia, Wielka Klonia, Karczewo, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Żółwiniec, Piła.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego PP Gostycyn nr II na okres od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. ", dzielnicowy rejonu nr II jako priorytet realizuje w miejscowości Wielki Mędromierz. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla II rejonu służbowego PP Gostycyn i zgłoszeń oraz uzyskanych informacji od lokalnej społeczności, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe będą ukierunkowane na problem zaśmiecania miejsc publicznych w Wielkim Mędromierzu, w szczególności w rejonie plaży jeziora, głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrożenia w okresie ostatnich dwóch miesięcy, podczas spotkań ze społeczeństwem w gminie Gostycyn, mieszkancy zwracali uwagę na zaśmiecanie rejonu plaży w Wielkim Mędromierzu przez osoby tam wypoczywające.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Gostycynie

Zakładany cel: Po zrealizowaniu planu priorytetowego odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczących zaśmeicania miejsc publicznych w rejonie plaży w Wielkim Mędromierzu. Zakłada się również, ze nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa w stosunku do wcześniej uzyskanych informacji podczas spotkań ze społeczeństwem. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu spotkań ze społeczeństwem w gminie Gostycyn. 

asp. Artur Przymuszała

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 786 859 109

e-mail: dzielnicowy.gostycyn2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 3  – obejmujący miejscowości: Kęsowo, Krajenki, Drożdzienica, Przymuszewo, Pamiętowo, Adamkowo, Wieszczyce, Bralewnica, Brzuchowo, Jeleńcz, Ludwichowo.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego PP Gostycyn nr III na okres od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. ", dzielnicowy rejonu nr III jako priorytet realizuje w miejscowości Kęsowo. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla III rejonu słuzbowego PP Gostycyn i zgłoszeń oraz uzyskanych informacji od lokalnej społeczności, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe będą ukierunkowane na problem zaśmiecania miejsc publicznych w Kęsowie, w szczególności w rejonie plaży jeziora, głównie w godzinach popołudniowych. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrożenia w okresie ostatnich dwóch miesięcy, podczas spotkań ze społeczeństwem w gminie Gostycyn, mieszkancy zwracali uwagę na zaśmiecanie rejonu plaży w Kęsowie przez osoby tam wypoczywające.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urzad Gminy Kęsowo
Zakładany cel:
Po zrealizowaniu planu priorytetowego odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczących zaśmiecania miejsc publicznych w rejonie plaży nad jeziorem w Kęsowie. Zakłada się również, ze nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa w stosunku do wcześniej uzyskanych informacji podczas spotkań ze społeczeństwem. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu spotkań ze społeczeństwem w gminie Kęsowo. 

sierż. szt. Michał Barabas

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 731 714 731

e-mail: dzielnicowy.gostycyn3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4  – obejmujący miejscowości: Siciny, Tuchółka, Żalno, Nowe Żalno, Piastoszyn, Piastoszyn - Wybudowanie, Grochowo, Sicinki, Obrowo, Obrowo - Wybudowanie, Żalno - Wybudowanie.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zgodnie z opracowanym "Planem działania priorytetowego dla rejonu służbowego PP Gostycyn nr IV na okres od 01.07.2023r. do 31.12.2023r. ", dzielnicowy rejonu nr IV jako priorytet realizuje w miejscowości Żalno. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla IV rejonu służbowego PP Gostycyn i zgłoszeń oraz uzyskanych informacji od lokalnej społeczności, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe będą ukierunkowane na problem biegających po ulicach psów bez opdowiedniego nadzoru właścicieli. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrozenia w okresie ostatnich trzech miesięcy, podczas spotkań ze społeczeństwem w gminie Kęsowo, mieszkańcy zwracali uwagę na popełnianie wykroczeń polegających na niezachowaniu wymaganych sródków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Kęsowie

Zakładany cel: Po zrealizowaniu planu priorytetowego odnotowany zostanie spadek wykroczeń w m. Żalno dotyczących niezachowania wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt tj. psów. Zakłada się również, ze nastąpi wzrost poczucia bezpieczeństwa w stosunku do wcześniej uzyskanych informacji podczas spotkań ze społeczeństwem. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu spotkań ze społeczeństwem w gminie Kęsowo. 

 

 

 

p.o. dzielnicowego rejonu nr 4 - st. sierż. Paweł Spychał

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 731 715 731

e-mail: dzielnicowy.gostycyn4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


Powrót na górę strony