Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Gostycynie (gm. Gostycyn)

Kierownik Posterunku:

asp. szt. Jarosław Podgórski

tel. służbowy 47 75 23 611

e-mail: jaroslaw.podgorski@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Gostycyn, Kamienica, Leś. Leontynowo, Leś. Pieńkowo, Pruszcz, Motyl, Bagienica, Wapiennik.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Wyeliminowanie zachowań skutkujących naruszeniom ładu i porządku oraz niszczeniu mienia przez grupującą się młodzież na jeziorze Średniak w Gostycynie .
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Brak
Zakładany cel:  
Zakładanym celem do osiągnięcia w danym okresie jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie wykroczeń porządkowych nad jeziorem Średniak w Gostycynie. 

 

 

st. asp. Sławomir Szaraficki

tel. służbowy 47 75 23 610

tel. kom. 786 859 108

e-mail: dzielnicowy.gostycyn1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Mała Klonia, Wielka Klonia, Karczewo, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Żółwiniec, Piła.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Wyeliminowanie zachowań naruszających przepisy porządkowe polegających na zaśmiecaniu i zakłócaniu  ładu i porządku nad jeziorem w Wielkim Mędromierzu.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Wielki Mędromierz

Zakładany cel: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie naruszeń dotyczących zaśmiecania i zakłócaniu ładu i porządku we wskazanym rejonie.

asp. Artur Przymuszała

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 786 859 109

e-mail: dzielnicowy.gostycyn2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 3  – obejmujący miejscowości: Kęsowo, Krajenki, Drożdzienica, Przymuszewo, Pamiętowo, Adamkowo, Wieszczyce, Bralewnica, Brzuchowo, Jeleńcz, Ludwichowo.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Wyeliminowanie zachowań naruszających przepisy porządkowe polegających na zaśmiecaniu i zakłócaniu  ładu i porządku nad jeziorem w Kęsowie.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Sołtysi wsi
Zakładany cel:
Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie naruszeń dotyczących zaśmiecania i zakłócaniu ładu i porządku we wskazanym rejonie.

 

sierż. szt. Michał Barabas

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 731 714 731

e-mail: dzielnicowy.gostycyn3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4  – obejmujący miejscowości: Siciny, Tuchółka, Żalno, Nowe Żalno, Piastoszyn, Piastoszyn - Wybudowanie, Grochowo, Sicinki, Obrowo, Obrowo - Wybudowanie, Żalno - Wybudowanie.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Wyeliminowanie zachowań grupującej się młodzieży  polegających na zaśmiecaniu miejsc publicznych nad jeziorami w Żalnie i Tuchółce.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Sołtys Żalna i Tuchółki

Zakładany cel: Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań dotyczących zaśmiecania miejsc publicznych we wskazanym rejonie.

 

sierż. szt. Tomasz Gac

tel. służbowy: 47 75 23 610

tel. kom. 731 715 731

e-mail: dzielnicowy.gostycyn4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


Powrót na górę strony