Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Cekcynie (gm. Cekcyn)

Kierownik Posterunku :

asp. Adam Wochna

tel. służbowy 47 75 23 515

e-mail: adam.wochna@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Cekcyn, Huta, Kruszka, Dębowiec, Madera, Małe Kowalskie Błota, Nowy Młyn, Cekcynek, Nowy Sumin, Stary Sumin, Skrajna, Zamarte gm. Cekcyn, Zalesie, Łosiny, Okiersk, Kowalskie Błota, Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Okoninek, Gołąbek, Knieja, Świt, Kiełpiński Most, Szczuczanek, Rudzki Młyn, Piła Młyn - częśc od mostu w kierunku Zamrzenicy, Sowiniec, Wrzosowisko, Plaskosz - leśnictwo.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie odnotowanych zgłoszeń na KMZB oraz informacji uzyskanych przez dzielnicowego w trakcie spotkań ze społeczeństwem zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr I, we wskazanym okresie, będą ukierunkowane na problem dot. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie plaży oraz amfiteatru przy jeziorze Wielkim Cekcyńskim. Jak wykazała analiza stanu zagrożenia w okresie ostatnich dwóch miesięcy odnotowano 10 czynów kwalifikowanych jako wykroczenie. Do zdarzeń dochodziło głównie w weekendy oraz dni świąteczne. 19 czerwca 2023 roku w Cekcynie w rejonie plaży został naniesiony KMZB nr 275/23, który został zweryfikowany i potwierdzony.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cekcyn, Sołtys wsi Cekcyn, Gminny Ośrodek Kultury.

Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia bądź całkowite jego wyeliminowanie we wskazanym rejonie. Ocena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz analizy zgłoszeń do KMZB.

 

st. sierż. Paweł Weltrowski

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 106

e-mail: dzielnicowy.cekcyn1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Brzozie, Zielonka, Zdroje, Ludwichowo, Trzebciny, Wielkie Gacno, Małe Gacno, Mikołajskie, Małe Budziska, Szklana Huta, Suchom, Wierzchucin, Wierzchlas, Stacja PKP - Błądzim, częśc Błądzimia, Gajdowskie, Lubińsk, Lubiewice – leśnictwo, Iwiec, Kosowo, Ostrowo, Pustelnia, Siwe Bagno, Stary Wierzchucin, Lisiny, Bieszewo, Jelenia Góra, Sarnówek, Sławno, Wysoka gm. Cekcyn

Opis realizowanego planu priorytetowego: W rejonie służbowym nr II głónym i powtarzającym się problemem jest niezachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez właścicieli w miejscowości Ludwichowo. W związku z powyższym nalezy stosować przepisy o ochronie zwierząrt w przypadku ujanwnienia nieprawidłowści. 11 kwietnia 2023 roku w miejscowości Ludwichowo został naniesiony KMZB nr 143/23. Zagrożenie nie zostało potwierdzone.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące:  Sołtys wsi Ludwichowo,
Urząd Gminy Cekcyn, Fundacja "Psi Azyl".
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie. Ocena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz analizy zgłoszeń do KMZB.

 

 

 

 

p.o. dzielnicowego rejonu nr 2 - sierż. Paweł Boczek

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 107

e-mail: dzielnicowy.cekcyn2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 3 – obejmujący miejscowości: Bysław, Bysławek, Lubiewice, Wełpin, Wandowo, Płazowo, Teolog, Szumiąca, Bysławek.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie naniesionych na KMZB zgłoszeń oraz oczekiwań społecznych przekazanych przez mieszkańców w formie zgłoszeń do dzielnicowego, a także informacji uzyskanych od pedagogów, zdiagnozowano głównie zagrożenie występujące w rejonie miejscowości Bysław. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr III, we wskazanym okresie, będą ukierunkowane na problem grupowania się młodzieży i wybryki chuligańskie w rejonie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bysławiu. Do zdarzeń ma dochodzić w dni wolne od szkoły oraz w porach popołudniowych i wczesno - wieczornych. W okresie ostatnich kilku miesięcy zgłaszano do dzielnicowego oraz odnotowano zgłoszenie na KMZB dotyczące grupowania się młodzieży i wybryków chuligańskich, do których dochodziło w rejonie Szkoły Podstawowej w Bysławiu. Zgłoszenie KMZB naniesione 12 maja 2023 roku. Podczas spotkań z pracownikami Szkoły Podstawowej w Bysławiu zwracano uwagę na grupowanie się młodzieży i wybryki chuligańskie. Dotychczasowe zgłoszenia były uznane jako niepotwierdzone, jednak z ostatnich zapisów monitoringu znajdującego się w rejonie szkoły wynika, że dochodzi do grupowania się młodzieży na terenie szkoły.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Bysław,  Urząd Gminy w Lubiewie
Zakładany cel:
Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie. Ocena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz analizy zgłoszeń do KMZB.

 

 

st. asp. Mariusz Kulczyk

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 502 058 754

e-mail: dzielnicowy.cekcyn3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4 – obejmujący miejscowości: Lubiewo, Klonowo, Trutnowo, Minikowo, Zamrzenica, Bruchniewo, Brukniewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Cierplewo, Wielonek.

Opis realizowanego planu priorytetowego:Na podstawie odnotowanych zgłoszeń oraz informacji uzyskanych przez dzielnicowego w trakcie spotkań ze społeczeństwem zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr IV, we wskazanym okresie, będą ukierunkowane na problem jakim jest niezachowanie ostrożności przytrzymaniu zwierzęcia - psaw miejscowości Lubiewo, w szczególności na ul. Hallera. Jak wykazała analiza stanu zagrożenia do zdarzeń dochodzi głównie w godzinach porannych i wieczornych.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące:Wój Gminy Lubiewo, Sołtys wsi Lubiewo, Urząd Gminy Lubiewo, GOK w Lubiewie.
Zakładany cel:
Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.cena realizacji planu priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa dla danego rejonu oraz analizy zgłoszeń do KMZB.

 

 

mł. asp. Grzegorz Miklasz

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 858 657

e-mail: dzielnicowy.cekcyn4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.

Powrót na górę strony