Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Posterunek Policji w Cekcynie (gm. Cekcyn)

Kierownik Posterunku :

asp. Adam Wochna

tel. służbowy 47 75 23 515

e-mail: adam.wochna@bg.policja.gov.pl 

Kierownicy posterunków Policji w każdy poniedziałek pełnią dyżury w godzinach 10:00 - 14:00, podczs których przyjmują interesantów.


REJON DZIELNICOWEGO NR 1  – obejmujący miejscowości: Cekcyn, Huta, Kruszka, Dębowiec, Madera, Małe Kowalskie Błota, Nowy Młyn, Cekcynek, Nowy Sumin, Stary Sumin, Skrajna, Zamarte gm. Cekcyn, Zalesie, Łosiny, Okiersk, Kowalskie Błota, Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Okoninek, Gołąbek, Knieja, Świt, Kiełpiński Most, Szczuczanek, Rudzki Młyn, Piła Młyn - częśc od mostu w kierunku Zamrzenicy, Sowiniec, Wrzosowisko, Plaskosz - leśnictwo.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Zwracać uwagę na osoby grupujące się w rejonie boiska sportowego oraz amfiteatru w Cekcynie, które według informacji od mieszkańców oraz pracowników UG, spożywają alkohol w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecają miejsca publiczne
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Cekcyn

Zakładany cel: Dążenie do wyeliminowania występujących zjawisk dotyczących spożywania lakoholu oraz zasmiecania miejsc publicznych.

 

st. sierż. Paweł Weltrowski

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 106

e-mail: dzielnicowy.cekcyn1@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELICOWEGO NR 2  – obejmujący miejscowości: Brzozie, Zielonka, Zdroje, Ludwichowo, Trzebciny, Wielkie Gacno, Małe Gacno, Mikołajskie, Małe Budziska, Szklana Huta, Suchom, Wierzchucin, Wierzchlas, Stacja PKP - Błądzim, częśc Błądzimia, Gajdowskie, Lubińsk, Lubiewice – leśnictwo, Iwiec, Kosowo, Ostrowo, Pustelnia, Siwe Bagno, Stary Wierzchucin, Lisiny, Bieszewo, Jelenia Góra, Sarnówek, Sławno, Wysoka gm. Cekcyn

Opis realizowanego planu priorytetowego: Kontrola miejsc grupowania się młodzieży w miejscowościach Iwiec, Ostrowo, Wysoka, Brzozie, Trzebciny, Zdroje, Ludwichowo, Małe Gacno. Kontrole rejonów przyległych do poczekalni PKP, przystanków autobusowych, boisk sportowych, opuszczonych budynków. Podczas tych kontroli zwrócić uwagę na przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy  również zwrócić uwagę na ewentualne sytuacje dotyczące niszczenia mienia w tych miejscach.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące:
S.P. w Zielonce i Iwcu 
Zakładany cel: Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.

 

asp. szt. Roman Sierosławski

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 859 107

e-mail: dzielnicowy.cekcyn2@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 3 – obejmujący miejscowości: Bysław, Bysławek, Lubiewice, Wełpin, Wandowo, Płazowo, Teolog, Szumiąca, Bysławek.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Kontrola miejsc grupowania się młodzieży w miejscowości Bysław, rejon boiska sportowego, plaży nad jeziorem. Kontrole rejonów przyległych do przystanków autobusowych, opuszczonych budynków. Podczas tych kontroli zwrócić uwagę na przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy  również zwrócić uwagę na ewentualne sytuacje dotyczące niszczenia mienia w tych miejscach.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: S.P. w Bysławiu
Zakładany cel:
Zakładanym celem do osiągnięcia jest znaczące zmniejszenie zagrożenia, bądź jego całkowite wyeliminowanie we wskazanym rejonie.

 

p.o. dzielnicowego rejonu nr 3 - asp. szt. Roman Sierosławski

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 502 058 754

e-mail: dzielnicowy.cekcyn3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4 – obejmujący miejscowości: Lubiewo, Klonowo, Trutnowo, Minikowo, Zamrzenica, Bruchniewo, Brukniewo, Sokole Kuźnica, Sucha, Cierplewo, Wielonek.

Opis realizowanego planu priorytetowego:Zwracać uwagę na osoby naruszające przepisy dotyczące ruchu pieszych na trasie Lubiewo - Bysław, które według informacji dochodzących od mieszkańców mają naruszać obowiązek poruszania się jeden za drugim, jak tez poruszania się lewą stroną drogi.
Czas realizacji: do 31.12.2022r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Lubiewo i Bysław,
Zakładany cel:
Dążenie do wyeliminowania wykorczeń popełnianych na wskazanej trasie.

 

 

mł. asp. Grzegorz Miklasz

tel. służbowy 47 75 23 513

tel. kom. 786 858 657

e-mail: dzielnicowy.cekcyn4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.

Powrót na górę strony