Dzielnicowi

Dzielnicowi

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko - pomorskiego mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.

- Podstawowe poradnictwo prawne.

- Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.

- Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

- Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).

- Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.

- Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

- Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi

Kierownik Ogniwa Prewencji:

asp. szt. Marek Szóstak


REJON DZIELNICOWEGO NR 1

- Tuchola obszar miejski, obejmujący ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska (nr parzyste), Chojnicka, Chopina, Cisowa, Czarna Droga, Czerska, Dąbrowskiej, Dębowa, Dworcowa, Aleksandra Fredry, Gabrychów, Gałczyńskiego, Garbary, Anny German, Główna, Górna, Grodzka, Aleksandra Janta – Połczyńskiego, Jeziorna, Jodłowa, Doktora Karasiewicza, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopernika, Korczaka, Kościelna, Kościuszki, Ks. Konstantyna Krefta, Krótka, Krzywa, Ku Wiatrakom, Kwiatowa, Lipowa, Łanowa, Mickiewicza, Czesława Miłosza, Młyńska, Murowa, Na Górce, Nad Kiczą, Nałkowskiej, Norwida, Nowodworskiego, Ogrodowa, Okrężna, Piastowska (nr nieparzyste) Plac Św. Jakuba Apostoła, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Pocztowa, Podgórna, Polna, Prusa Bolesława, Reja,  Reymonta, Tadeusza Różewicza, Rybacka, Rycerska, Rynkowa, Rzepakowa, Rzeźnicka, Stanisława Saganowskiego, Sępoleńska, Skwer Św. Małgorzaty, Słowackiego, Skwer im. Zenona Korytowskiego Spichlerzna, Stara, Starodworcowa, Starofarna, Staromiejska, Stary Dworzec, Staszica, Studzienna, Szkolna, Wisławy Szymborskiej, Świecka (od ul. Nowodworskiego do Piastowskiej obie strony, od Piastowskiej do Bydgoskiej prawa strona), Świerkowa, Tuwima, Tylna, Wałowa, Warszawska (od ul. Nowodworskiego do Piastowskiej), Wiejska, ks. ppłk. Jozefa Wryczy, Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Gabrieli Zapolskiej, Zbożowa, Żeromskiego.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla I rejonu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców i na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w podległym rejonie służbowym, tj. nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ulicy Wałowej w Tucholi. Mieszkańcy w okresie ostatnich 3  miesięcy wskazywali na popełnianie wykroczeń przez kierujących nieprawidłowo parkujących pojazdy. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr I we wskazanym okresie, skupione będą na kierujących nieprawidłowo parkujących pojazdy w ciągu wymienionej powyżej ulicy.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Urząd Miejski w Tucholi - monitoring miejski
Zakładany cel:
Zakłada się, że realizacja planu działania priorytetowego spowoduje ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdu w rejonie ulicy Wałowej. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownej analizie stanu bezpieczeństwa dla podanego rejonu służbowego nr I Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

 

 

 
asp. Wojciech Malczewski

tel. służbowy 47 75 23 288
 
tel. kom. 512 022 488
 
e-mail: dzielnicowy.tuchola1@bg.policja.gov.pl 
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.
 

REJON DZIELNICOWEGO NR 2

- Tuchola obszar miejski, obejmujący ulice: 11 Listopada, 15 Lutego, 700 Lecia, Al. Ligi Ochrony Przyrody, Bażancia, Bohaterów Westerplatte, Borowiacka, Bractwa Kurkowego, Budowlana, Bydgoska (nr nieparzyste), Cegielniana, Ceynowy, Derdowskiego, Romana Dmowskiego, Gajowa, Gołębia, Grunwaldzka, Gen. Józefa Hallera, Hejnałowa, Jagodowa, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Jastrzębia, Kasprowicza, Kniejowa, Konopnickiej, Krucza, Ks. Stanisława Kujota, Leśna, Łanowa, Łowiecka, Międzylesie, Myśliwska, Nad Brdą, Obrońców Polskości, Orla, Orzeszkowej, Parkowa, Piastowska (nr parzyste), Piszczek, Plac Rozstrzelanych w Rudzkim Moście, Podmiejska, Pokoju Toruńskiego, Jacka Pruszcza, Przemysłowa, Wincentego Rogali, Rondo 100-lecia Niepodległości, Rotmistrza Michalskiego, Rudzki Most, Rzepakowa, Sambora I, Sarnia, Sienkiewicza, Składowa, Słoneczna, Sokolnicza, Sportowa, Spółdzielcza, Strzelecka, Piotra Szafrańca,,Świecka ( od Piastowskiej do Bydgoskiej lewa strona, od ul. Bydgoskiej do wrzosowej obie strony), Świętego Huberta, Abp. Jakuba Świnki, Towarowa, Transportowa, Tucholczyka, Usługowa, Melchiora Wańkowicza, Warszawska (od ul. Piastowskiej do ul. Cegielnianej), Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wyczółkowskiego, Wydmowa, Zielona, Żwirki i Wigury, Żwirowa, Żonkilowa.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla II rejonu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców i na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w podległym rejonie służbowym, tj. nieprawidłowe parkowanie pojazdów w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych przy ul. Sportowej, oraz al. LOP w Tucholi. Społeczność lokalna w okresie ostatnich 2  miesięcy wskazywali na popełnianie wykroczeń przez kierujących nieprawidłowo parkujących pojazdy. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr II we wskazanym okresie, skupione będą na kierujących nieprawidłowo parkujących pojazdy w ciągu wymienionych powyżej ulic.


Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Wspólnota Mieszkaniowa w Tucholi
Zakładany cel:
Zakłada się, że realizacja planu działania priorytetowego spowoduje ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdu w rejonie ulic Sportowej i al. LOP-a. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownej analizie stanu bezpieczeństwa dla podanego rejonu służbowego nr II Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

 

 

p.o. dzielnicowego rejonu nr 2 - sierż. szt. Tomasz Gac
 

tel. służbowy 47 75 23 216

tel. kom. 512 022 580
 
e-mail: dzielnicowy.tuchola2@bg.policja.gov.pl 
 
Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.
 

REJON DZIELNICOWEGO NR 3
- obszar gminy Tuchola, obejmujący miejscowości: Barłogi, Biała, Bielska Struga, Brody, Dąbrówka, Dziekcz, Fojutowo, Jaty, Kiełpin, Kiełpin – Wymysłowo, Klocek, Klocek  - Wybudowanie, Klocek – Za Jeziorem, Końskie Błota, Koślinka, Lasek, Legbąd, Łosiny, Mała Komorza, Miejski Rów, Na Polach, Niwki, Plaskosz, Pod Lasem, Radonek, Rzepiczna, Stegny, Trzcionek, Wielka Komorza, Wiśniówka, Woziwoda, Wymysłowo,  Zielona Łąka, Zielonka (Leśnictwo).

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla III rejonu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców i sołtysa miejscowości Kiełpin, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w podległym rejonie służbowym, tj. na trasie komunikacyjnej relacji Tuchola – Kiełpin. Społeczność lokalna oraz sołtys Kiełpina w okresie ostatnich 3 miesięcy wskazywali na popełnianie wykroczeń przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr III we wskazanym okresie, ukierunkowane zostaną na niestosowanie się przez pieszych uczestników ruchu drogowego do przepisów w zakresie przemieszczania się prawidłową stroną jezdni oraz przechodzenia przez jezdnię w niedozwolonym miejscu na wymienionej powyżej trasie komunikacyjnej.
Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Kiełpin.
Zakładany cel:
Zakłada się, że realizacja planu działania priorytetowego spowoduje ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń polegających na przemieszczaniu się przez pieszych nieprawidłową stroną jezdni oraz przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownej analizie stanu bezpieczeństwa dla podanej trasy komunikacyjnej relacji Tuchola – Kiełpin w rejonie służbowym nr III Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
 

 

 

mł. asp. Bogdan Drejasz

tel. służbowy 47 75 23 275

tel. kom. 512 022 615

e-mail: dzielnicowy.tuchola3@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


REJON DZIELNICOWEGO NR 4
- obszar gminy Tuchola, obejmujący miejscowości:
Białowieża, Bladowo, Bladowo – Wybudowanie, Borki, Huby, Jesionowo, Lubierzyn, Mały Mędromierz, Mrowiniec, Nad Bladówkiem, Nadolna Karczma, Nadolnik, Nowa Tuchola, Pod Komorzą,  Przy Szosie Bydgoskiej, Przy Szosie Sępoleńskiej, Raciąski Młyn, Raciąż, Słupy, Stobno, Stobno – Borki, Tajwan, Wybudowanie Raciąskie, Wysocki Młyn, Wysoka gm. Tuchola, Wysoka Wieś.

Opis realizowanego planu priorytetowego: Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla IV rejonu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w podległym rejonie służbowym, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu poublicznym w miejscowości Bladowo - rejon sklepu spożywczego. we wskazanym miejscu wielokrotnie legitymowano osoby naruszające przepisy UWTPiA, wobec których środki represji prawnej.

Czas realizacji: do 31.12.2023r.
Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Bladowo

Zakładany cel: Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego zostanie ograniczone lub całkowicie wyeliminowane spożywanie alkoholu w miejscach niewyznaczonych w miejscowosci Bladowo - rejon sklepu spożywczego. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ilości ujawnionych wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

 

mł. asp. Andrzej Rosek

tel. służbowy 47 75 23 274

tel. kom. 512 022 616

e-mail: dzielnicowy.tuchola4@bg.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę i telefon w godzinach swojej służby. Można również nagrać wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o kontakt z dzielnicowym. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 752 32 00, a w sprawach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia należy zadzwonić pod nr 112 lub 997.


Powrót na górę strony